Jakt & fiske

Jakt & fiske

Småviltjakt

 

Søknadsfrist: 1. juni

Jaktstart: 25. september

 

Søknaden må innehalde fylgjande opplysningar:

 

  • navn/adresse på alle som er med i jaktlaget
  • tlfnr og e-post adresse til kontaktperson
  • når og kor lenge det søkes for (småviltjakta varer til 12.oktober)
  • ynskje om område/hytte (sjå kart over område/hytter)

 

Gjeldande prisar frå 1.mai 2023:


Småviltjakt utanbygds jeger      kr 200,- pr dag

Småviltjakt innanbygds jeger    kr 100,-  pr dag

Småviltjakt sesongkort               kr 450,-  (kun innanbygds jegrar)

Reinsdyrjakt

 

Søknadsfrist: 1. juni

Jaktperiode: 20. august - 25. september

NB!! Kun for innanbygds.

 

 

Søknader om jakt skal sendast til:

 

E-post: bykle@fjellstyrene.no 

Post:  Bykle fjellstyre v/Jan D. Dalen, Nedre Sarv 6, 4754 Bykle

 

Ordningen med jaktlag som vart innført i 2016 vert vidareført inntil vidare.

 

Inntil 3 jegrar som har løyst kort på Statsallmenningen (ikkje Njardarheim) kan gå saman i jaktlag.

 

Jegrar som løyser kort på Njardarheim (Bygdejakta) kan også jakte på desse korta i Statsallmenningen.

 

Gjeldande prisar frå 1. mai 2023:


Statsallmenningen

Njardarheim (bygdejakta)

Fritt dyr

Kr 2.200

Kr 5.000

Simle

Kr 1.500

Kr 2.650

Simle/ ungdyr

Kr 1.500

Kr 2.650

Kalv

Kr 750

Kr 1.250
I tillegg kjem fellingsavgiftFiske

Innanbygds:


Innbyggjarar i Bykle kommune kan fiske gratis med stang og inntil 5 garn per husstand i vatna som ligg i Bykle statsallmenning. Aktuelle vatn er:


  • Stor Urar (innanfor grensene for Bykle statsallmenning)
  • Krokavatnet
  • Midtre Ratevatn
  • Langetjørn

 

Husstanden sin rett til å fiske med garn kan ikkje overdragast til andre husstandar.


NB: Det er viktig at garna har minste maskevidde 18 omfar, og alle garn må vere merkte med namn. Umerkte garn blir beslaglagt.Utanbygds:


Stangfiske er gratis innanfor statsallmenningen.


Garnfiske er IKKJE tillete.